Vi på Hafjell Hotell ønsker å gi våre gjester fersk og kortreist honning til frokost samtidig som vi bidrar til det lokale økosystemet. Vi har derfor, i samarbeid med birøkter Jon Anders Stalsberg, plassert fire bikuber på taket av hotellet. Her har vi også lagt sedumtak, som gir mange fordeler for miljøet. Sedumtak absorberer og forbuker opptil 50-80% av den nedbøren som faller på takene, og er med på å rense luften. Biene trives godt på Hafjell Hotell, og har allerede produsert flere kg honning!

 

 

 

Fersk honning til frokost

 

Fakta om bier

Bier er en gruppe insekter som lever av blomsterstøv (pollen) og nektar. Biene er pollinatorer. Det vil si at de overfører pollen mellom blomstene på en eller flere planter, slik at plantene befruktes og nye frø kan dannes.

Opptil 30 prosent av all maten vi spiser, kommer fra planter som er pollinert av bier.

 

Kilde: https://www.wwf.no/dyreleksikon/bier