Jul

Personvern

GDPR /  Personvern
EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018, og dette betyr at Norge også får nye regler for personvern.
Det nye regelverket gir virksomheter som Lilleputthammer Lekeland AS nye plikter og Lilleputthammer Lekeland AS sine kunder / gjester /  bestillere nye rettigheter.
GDPR /  Personvern for:
Hafjell Hotell AS (heretter omtalt også som HH)
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 991761624 mva
Inkludert morselskap:
Welle Gruppen AS (heretter omtalt også som WG)
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 930 658 413 mva
og datterselskap:
Lilleputthammer Lekeland AS (heretter omtalt også som LL)
Hundervegen 35,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 889 447 982 mva
 
Welle Gruppen AS / WG er det operative markedsselskapet for datter og dattetdatterselskapene i konsernet og benytter i tillegg markedsføringsnavnet Hafjell Resort i sin kommunikasjon. Welle Gruppen AS forestår markedsføingen og er den operative aktøren ift online booking av billetter, opphold på HH eller på HHs formidlede hytter og leiligheter. WG markedsfører og selger således både LL og HH sine produkter, og er i tillegg den som ivaretar internkontrollen av dataregistrene samt inngår avtaler med underleverandører på bl.a. online booking, samt mail markedsføring som LL og HH benytter i sin virksomher.
 
WG benytter også, i sin markedsføring, følgende «avdelings» benevnelser: Lilleputthammer Familiepark, Lekeland Hafjell, Hafjell Hotell, Hafjell Lodge, Hafjell Exclusive, Hafjell Resort, Hafjell Catering, Hafjell Renhold.
 
Nye forskrifter trådde i kraft fra mai 2018, og WG, inkludert datterselskaper følger disse nye EU tilpassede forskriftene.
Hafjell Hotell AS har i samarbeid med WG og LL utarbeidet internkontrollrutiner for håndtering av personopplysninger og andre opplysninger HH mottar fra bestiller. Personopplysninger vil ikke bli solgt eller på annen måte blir distribuert til andre enn de som trenger slik informasjon for å kunne gjennomføre avtalen / bestillingen inkludert tilleggsytelser.

Bestiller, gjesten, mottaker av nyhets mailer, mottaker av tekstmeldinger og annen markedsaktivitet vil når som helst kunne be om at all informasjon som er lagret, og som ikke WG er pålagt i annen lov/forskrift å ta vare på, om å bli slettet.

Bestiller/Gjesten vil, hvis ikke dataene er blitt krevd slettet, motta en nyhetsmail fra HH eller WG eller fra et av markedsføringsnavnene og mottakere kan ved mottak av dette straks be om at all informasjon, HH og WG har lagret, blir slettet uten kostnad.

Ved bestilling av opphold, kjøp av billetter e.l. er dette å betraktet som en inngåelse av avtale med HH og HH er da pålagt å registrert personopplysninger. Bestiller samtykker, på bestillings-tidspunktet, at HH, i egenskap av personopplysnings-ansvarlig, kan benytte de gitte opplysninger for å gjennomføre HHs forpliktelser overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til samarbeidspartnere for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilling via e-post, telefon, sms og utsendelser via post.

Alle som mottar e-poster er eller har vært kunder hos HH eller har meldt seg på et nyhetsbrev / mail og har ifm bestillingen / nyhetsbrevet/mailen oppgitt e-postadressen samt telefon nummer. Det varsels herved om at HH vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne få informasjon om en tjeneste bestiller ikke viste om, men informasjonen skal gjør at bestilleren vil kunne få bedre opplevelser i og rundt Hafjell, sommer som vinter.

Utsendelse av e-post / tekstmeldinger innebærer kun bruk av e-postadresse og eller telefon nummer, ikke andre personopplysninger. Det vil fremgå av e-posten hvor vi har e-postadressen fra og at den ikke blir brukt til annet enn e-postutsendelser. I e-posten er det beskrevet hvordan mottakeren enkelt kan si fra om at han/hun ikke ønsker å motta e-poster lenger samtidig som bestiller kan be om at all informasjon som er registrert på bestiller skal slettes.

WG inkludert datterselskapene behandler personopplysninger til bestillere, brukere og kunder ved hjelp av WG og Hafjell Hotells tjenester. WG tar vare på bestillernes/gjestenes personlige opplysninger og overholder gjeldende lover til enhver tid for å beskytte mottakeren som person.
 
WG og HH fungerer som datakontrollør av personopplysninger i forbindelse med tjenestene og i forbindelse med bestillinger / reservasjoner. Personlig informasjon betyr all informasjon direkte eller indirekte knyttet til en levende person.

HHs mål er å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. HH benytter i hovedsak personopplysninger for å forvalte, drifte, utvikle og vedlikeholde fordeler, prosess reservasjoner, optimalisere brukeropplevelsen i form av fordeler og tilpasse vår kommunikasjon med mottakerne/bestilleren/gjestene. HH samler utelukkende personlige data som er relevante for det formål som bestilleren har bestilt. Informasjonen som samles inn inkluderer for eksempel Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukerhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillinger, betalinger, stilling, kontaktperson i nødstilfeller, spesielle allergener, funksjonshemming og annen informasjon gjestene / bestillerne har gitt i forbindelse med bruken av våre tjenester.
Formålet med behandlingen av personlige opplysninger er for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og også tilby mer fleksible og individuelle tjenester og produkter.

Ved å gjøre en reservasjon bruker LL personlig informasjon til:
1. Behandle, gi, utvikle og vedlikeholde tjenester,
2. Behandle bestillinger og bestillinger på tjenester,
3. Kontakte gjestene, f.eks. per. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller noe annet i forbindelse med reservasjonen før, under og etter oppholdet
4. Individualiser vår kommunikasjon med gjestene angående tjenestene, f.eks. ved å opprette en profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med profilen din som bruker av våre tjenester,
6. Analyser statistikk og brukeradferd i forhold til tjenestene våre,
7. Forbedre bestillerenes/gjestenes fordeler med våre produkter og tjenester på en måte som LL tror gagner bestilleren/gjestene, eller
8. fremme tjenester og produkter, direkte eller indirekte til bestilleren.
 
Bestilleren har alltid rett til å be om at HH, uten kostand sletter dataene som er registrert på gjesten og HH forplikter seg til å gjøre dette så fremt ikke andre lover setter hindringer for dette.

HH bruker informasjonskapsler for sine digitale tjenester. Ytterligere informasjon om HHs bruk av informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler som brukes, og hvordan man unngår informasjonskapsler, finnes på  www.hafjellhotell.no
 
I tilfeller der det er et lovkrav om at samtykke skal fås for behandling av bestemte typer personopplysninger eller for en bestemt behandling, vil samtykke bli innhentet fra bestilleren før behandling av informasjonen.
 
HH kan for eksempel bli pålagt å vise personopplysninger til tredjepart som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskningen av en forbrytelse, eller hvis HH er pålagt å avsløre slik informasjon ved lov eller ved vedtak av offentlig myndighet.
Hvis bestiller har spørsmål, kommentarer eller klager om HHs behandling av personopplysninger og overholdelse av vilkårene for bruk, vennligst kontakt:
                        
Hafjell Hotell AS
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 991761624 mva
Eller via [email protected]
Hvis klager ikke akseptere de svar HH gir, ber vi om at klager henvender seg til Datatilsynet.